Αγγελική -Ψυχολόγος 3 προβολές

Aggelikh Samoreli

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

  • Περιοχές που εξυπηρετεί Αθήνα-Κέντρο
  • Επίπεδο Μόρφωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
  • Πρακτική Άσκηση ΝΑΙ
  • Γνώσεις Η/Υ ΝΑΙ
  • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση
  • Δίπλωμα Οδήγησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
  • Διαθεσιμότητα Χρόνου Δευτέρα με Παρασκευή
  • Κατηγορία Εργασίας Ψυχολόγος
Λίγα λόγια για μένα:

Συνεργατικότητα

Υπευθυνότητα

Αποδοτικότητα σε συνθήκες πίεσης