Βερώνη Μ 6 προβολές

veronie98@hotmail.com

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

  • Εθνικότητα ΕΛΛΑΔΑ
  • Μητρική Γλώσσα Ελληνικά
  • Ξένες Γλώσσες Αγγλικά, Γαλλικά
  • Ηλικία 18-25
  • Περιοχή Αθήνα
  • Φύλο Γυναίκα
  • Επίπεδο Μόρφωσης Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
  • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση
  • Διαθεσιμότητα 08.00-16.00, 16.00-22.00, Σάββατο
  • Κατηγορία Εργασίας Γηροκόμος, Νοσηλευτής/ Νοσηλεύτρια
Λίγα λόγια για μένα:

Οργανωτική και συνεπής στην άσκηση της Νοσηλευτικής. Ακολουθώ πάντα
την ολιστική προσέγγιση στην φροντίδα των ασθενών με υψηλό αίσθημα
ευθύνης. Εργάζομαι με πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας με σκοπό
πάντα την άμεση διεκπεραίωση των καθηκόντων μου.


Εκπαίδευση / Επιμόρφωση