ΜΑΡΙΑ Β 58 προβολές

MARIA VRETOS

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

  • Ξένη Γλώσσα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΑ
  • Περιοχές που εξυπηρετεί Θεσσαλονίκη-κέντρο
  • Φύλο ΓΥΝΑΙΚΑ
  • Επιθυμητός Μισθός ανα μήνα ή ανα ώρα ΑΝΑ ΜΗΝΑ
  • Επίπεδο Μόρφωσης ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ
  • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση
  • Δίπλωμα Οδήγησης ΟΧΙ
  • Διαθεσιμότητα Χρόνου ΦΟΥΛ
  • Κατηγορία Εργασίας Καθαρίστρια
  • Επιθυμώ Εθελοντική Εργασία ΟΧΙ
Λίγα λόγια για μένα: