Μαρία, καθηγήτρια ισπανικών 4 προβολές

María Kapa

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Εθνικότητα ΕΛΛΑΔΑ
 • Μητρική Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • Ξένη Γλώσσα 1 Ισπανικά
 • Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 1 ΑΡΙΣΤΑ
 • Ξένη Γλώσσα 2 Αγγλικά
 • Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 2 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
 • Ξένη Γλώσσα 3 Τουρκικά
 • Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 3 ΜΕΤΡΙΑ
 • Περιοχές που εξυπηρετεί Αθήνα, Ηράκλειο
 • Φύλο ΓΥΝΑΙΚΑ
 • Επίπεδο Μόρφωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Έτη Προϋπηρεσίας 1
 • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση
 • Δίπλωμα Οδήγησης ΟΧΙ
 • Διαθεσιμότητα Χρόνου Καθημερινές τα απογεύματα και βράδυ.
 • Κατηγορία Εργασίας Καθηγητής Ξένων Γλωσσών
 • Επιθυμώ Εθελοντική Εργασία ΟΧΙ
Λίγα λόγια για μένα: