ΝΙΚΗ-ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ 9 προβολές

Niki Blatsioti

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Εθνικότητα ΕΛΛΑΔΑ
 • Μητρική Γλώσσα ΕΛΛΗΝΙΚΑ
 • Ξένη Γλώσσα 1 ΑΓΓΛΙΚΑ
 • Επίπεδο Ξένης Γλώσσας 1 ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ
 • Περιοχές που εξυπηρετεί Αθήνα
 • Φύλο ΓΥΝΑΙΚΑ
 • Επίπεδο Μόρφωσης ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια / ημερίδες Επιτυχής ολοκλήρωση ετήσιου προγράμματος στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 450 ωρών. Παρακολούθηση της επιμόρφωσης "Εισαγωγή στην Ψυχολογία, τη Συμβουλευτική και την Προπονητική Ζωής" του Πανεπιστημίου Αιγαίου διάρκειας 70 ωρών. Γνώση του συστήματος γραφής και ανάγνωσης τυφλών Braille Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος επιμόρφωσης στην οργάνωση και στο σχεδιασμό διδασκαλίας σε ενηλίκους και ανηλίκους εκπαιδευόμενους διάρκειας 100 ωρών Επιτυχής ολοκλήρωση προγράμματος: Εκπαίδευση εκπαιδευτών ενηλίκων διάρκειας διάρκειας 200 ωρών
 • Έτη Προϋπηρεσίας 15
 • Πρακτική Άσκηση ΝΑΙ
 • Γνώσεις Η/Υ ΝΑΙ
 • Δίπλωμα Οδήγησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 • Διαθεσιμότητα Χρόνου ΔΕΥΤΕΡΑ ΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00-14:00 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΤΕΤΑΡΤΗ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 07:00-22:00
 • Κατηγορία Εργασίας Καθηγητής
 • Επιθυμώ Εθελοντική Εργασία ΟΧΙ
Λίγα λόγια για μένα:Επαγγελματικές Δεξιότητες / Τι ξέρετε να κάνετε

Φοιτήτρια του μεταπτυχιακού τμήματος «Επιστήμες της αγωγής» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο με επιτυχή ολοκλήρωση των θεματικών ενοτήτων: 1)Εκπαιδευτική έρευνα στην πράξη 2) Εκπαίδευση:Πολιτισμικές διαφορές και κοινωνικές ανισότητες 3) Γλώσσα, κοινωνία και εκπαίδευση 4)Εισαγωγή της εκπαίδευσης ενηλίκων. Σε εξέλιξη διπλωματική εργασία με τίτλο: Η σημασία της γονεϊκής εμπλοκής και των κινήτρων μάθησης στα εκπαιδευτικά αποτελέσματα μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Η ολοκλήρωση του μεταπτυχιακού θα γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019.
0%