Χαράλαμπος Π. 11 προβολές

charalampospapathanasiou@gmail.com

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Εθνικότητα ΕΛΛΑΔΑ
 • Μητρική Γλώσσα Ελληνικά
 • Ηλικία 26-35
 • Περιοχή Λαμία
 • Φύλο Άνδρας
 • Επιθυμητός Μισθός (Ευρώ) 9
 • Επιθυμητός Μισθός (μήνα ή ώρα) ανά ώρα
 • Επίπεδο Μόρφωσης Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση
 • Συστάσεις Ναι
 • Έτη Προϋπηρεσίας 3
 • Δίπλωμα Οδήγησης Ναι
Λίγα λόγια για μένα:

Είμαι απόφοιτος του τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας & Πρόνοιας του Τ.Ε.Ι Πάτρας. Έχω ολοκληρώσει τις σπουδές του Μεταπτυχιακού τίτλου: ‘’Gestionnaire d’ Établissements médicaux et médico-sociaux’’, (μετάφραση: Διαχειριστής Οργανισμών Παροχής Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας), από το γαλλικό Πανεπιστήμιο Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) σε συνεργασία με τον Rene Descartes College. Επιπλέον, είμαι κάτοχος του Πιστοποιητικού Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας από το Ε.Π.ΠΑΙ.Κ της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε στο Άργος όπως και πιστοποίηση ως εκπαιδευτής ενηλίκων μετά την επιτυχή συμμετοχή μου στη διαδικασία Πιστοποίησης Εκπαιδευτικής Επάρκειας Εκπαιδευτών Ενηλίκων της Μη Τυπικής Εκπαίδευσης του ΕΟΠΠΕΠ.

Έχω εργαστεί ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Π.Ε 25 – Σχολικών Νοσηλευτών) σε Δημοτικά Σχολεία στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση των Νομών Λακωνίας και Μεσσηνίας. Επιπλέον, έχω δουλέψει και ως νοσηλευτής στην Παιδική Κατασκήνωση του Δήμου Τρίπολης. Για 2,5 χρόνια εργάστηκα ως Τ.Ε. Νοσηλευτής στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Π.Ν Τρίπολης “Η Ευαγγελίστρια” και παράλληλα ως εκπαιδευτής στο Δ.Ι.Ε.Κ “Βοηθών Νοσηλευτικής” του νοσοκομείου. Τώρα εργάζομαι ως Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Π.Ε 25 – Σχολικών Νοσηλευτών) σε Δημοτικό Σχολείο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Φθιώτιδας.