Χάρης-Λογοθεραπευτής 3 προβολές

Harris

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Περιοχές που εξυπηρετεί Βόλος
 • Φύλο ΑΝΔΡΑΣ
 • Επίπεδο Μόρφωσης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
 • Επιμορφωτικά Σεμινάρια / ημερίδες 2018 Παρακολούθηση πρακτικού σεμιναρίου με θέμα: «Πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά με ΔΑΦ (ΑΒΑ)». 2016 Παρακολούθηση σεμιναρίου με θέμα: Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας -Τεχνικές Παρέμβασης στο σχολείο και στο σπίτι». 2016 Παρακολούθηση μονοήμερου πρακτικού σεμιναρίου με θέμα: «Παρέμβαση στις Αρθρωτικές και φωνολογικές διαταραχές». 2016 Παρακολούθηση επιμορφωτικού σεμιναρίου με τίτλο: «Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες-Αξιολόγηση, Διάγνωση και Στρατηγικές Αντιμετώπισης». 2015 Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Διαταραχές σίτισης και κατάποσης σε παιδιά και ενήλικες με αναπτυξιολογικές και νευρολογικές διαταραχές». 2015 Παρακολούθηση μονοήμερου πρακτικού σεμιναρίου με θέμα: «Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία/SIMATA». 2015 Παρακολούθηση ημερίδας με θέμα: «Αναπτυξιακές διαταραχές στην προσχολική και σχολική ηλικία». 2014 Παρακολούθηση διήμερου σεμιναρίου με θέμα: «Εισαγωγή στη Μέθοδο Floortime του Greenspan». 2014 Πιστοποιημένη παρακολούθηση με θέμα: «Βασική Κατάρτιση PECS, Επίπεδο 1». 2014 Παρακολούθηση διήμερου σεμιναρίου με θέμα: «Τραυλισμός - από τη θεωρία στην πράξη».
 • Συστάσεις ΝΑΙ
 • Πρακτική Άσκηση ΝΑΙ
 • Γνώσεις Η/Υ ΝΑΙ
 • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση
 • Δίπλωμα Οδήγησης ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ
 • Διαθεσιμότητα Χρόνου Από Δευτέρα έως Παρασκευή 09:00-15:00 & 17:00-21:00
 • Κατηγορία Εργασίας Λογοθεραπευτής, Φροντίδα Παιδιού
Λίγα λόγια για μένα: