Χριστίνα Ζ 7 προβολές

Christina Zavaliani Markoy

Τα στοιχεία επικοινωνίας των επαγγελματιών δεν είναι ορατά.
Αποκτήστε πακέτο συνδρομής και αναρτήστε τη θέση εργασίας που θέλετε ώστε να δέχεστε on-line αιτήσεις από τους ενδιαφερόμενους επαγγελματίες.

Γενικές Πληροφορίες

 • Εθνικότητα ΕΛΛΑΔΑ
 • Μητρική Γλώσσα Ελληνικά
 • Ξένες Γλώσσες Αγγλικά
 • Ηλικία 26-35
 • Περιοχή Πειραιάς, Ελλάδα
 • Φύλο Γυναίκα
 • Επιθυμητός Μισθός (Ευρώ) 7
 • Επιθυμητός Μισθός (μήνα ή ώρα) ανά ώρα
 • Επίπεδο Μόρφωσης Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
 • Έτη Προϋπηρεσίας 12
 • Είδος Απασχόλησης Πλήρης Απασχόληση, Μερική Απασχόληση, Ευκαιριακή Απασχόληση
 • Κατηγορία Εργασίας Καθαριστής/ Καθαρίστρια, Οικιακή βοηθός
 • Εργασίες που μπορεί να αναλάβει Μαγείρεμα, Βαριές εργασίες καθαριότητας, Ελαφριές εργασίες καθαριότητας
Λίγα λόγια για μένα:

ONOMA:XPIΣTINA

EΠIΘETO:ZABAΛIANH

ΠEPIOXH:PENTHΣ-ΠEIPAIAΣ

THΛ:6987180864

ΣTAΘEPO:2104830770

E-MAIL:tina.aek.wind@gmail.com

ΠPOYΠHPEΣIA:12 XPONIA ΣTHN KAΘAPIOTHTA2006-2008 6ΜΗΝΕΣ ΣΤΟ ΜΑΡΙΝΌΠΟΥΛΟΣ ΣΤΟ ΤΜΉΜΑ ΤΗΣ ΜΑΝΑΒΙΚΉΣ

MOYPΔOYKOYTAΣ A.E YΠAΛΛHΛOΣ KAΘAPIOTHTAΣ ΣTO TZANEIO

2009-2013 AΛΦA ΣEPBIΣ ΣE ΣKAΛEΣ ΓPAΦEIA K ΣTHN ΠPEΣBEIA EMIPATΩN2013-2014 JCB YΠAΛΛHΛOΣ KAΘAPIOTHTAΣ ΣTO MIKPOBIOΛOΓIKO ΣTO NOΣOKOMEIO METAΞA K YΠEYΘHNH AΠOΘHKHΣ.2014 EΩΣ KAI ΣHMEPA ISS FACILITY MANAGMENT ΣTO METPO ΣTA.ΣY A.E YΠAΛΛHΛOΣ KAΘAPIOTHTAΣ ΣTAΘMΩN.

ΞENNEΣ ΓΛΩΣΣEΣ:AΓΓΛIKA METPIA KAI ΣTOIXIΩΔEΣ ΓNΩΣH.